رژیم لاغری و چاغی

پکیج های رژیمی کاهش و افزایش وزن

می توانید یکی از پکیج های رژیمی مربوط به کاهش وزن و افزایش وزن را در زیر بسته به زمان دوره 1 تا 3 ماهه انتخاب نمایید. سپس در انتها تکمیل فرم درخواست را بزنید و پرسشنامه را مطابق سوالاتی که پرسیده شده پرکنید و در ادامه به صفحه درگاه متصل می شوید. بعد از انجام پرداخت تا سه روزی کاری رژیم درخواستی شما برایتان تهیه و ارسال می گردد.

420 هـزار تومـان (دوره 1 ماهـه)

ارزیابی، مشاوره اولیه و نیازسنجی دقیق برای شما

دریافت یک رژیم غذایی 30 روزه مخصوص شما

پشتیبانی اختصاصی همه روزه در واتس اپ

رژیم طی ۷۲ ساعت کاری آماده می شود

برنامه بعد از آماده شدن در واتس آپ ارسال میشود

590 هـزار تومـان (دوره 2 ماهـه)

ارزیابی، مشاوره اولیه و نیازسنجی دقیق برای شما

دریافت یک رژیم غذایی 30 روزه مخصوص شما

پشتیبانی اختصاصی همه روزه در واتس اپ

رژیم طی ۷۲ ساعت کاری آماده می شود

برنامه بعد از آماده شدن در واتس آپ ارسال میشود

800 هـزار تومـان (دوره 3 ماهـه)

ارزیابی، مشاوره اولیه و نیازسنجی دقیق برای شما

دریافت یک رژیم غذایی 30 روزه مخصوص شما

پشتیبانی اختصاصی همه روزه در واتس اپ

رژیم طی ۷۲ ساعت کاری آماده می شود

برنامه بعد از آماده شدن در واتس آپ ارسال میشود